Overslaan en naar de inhoud gaan

Glass Forever

Creëer geweldige woonplekken en verbeter het dagelijks leven, met behoud van de toekomst voor iedereen!

Volg ons op Facebook

Geweldige duurzame woon- & werkplekken

De roadmap GLASS FOREVER, gelanceerd in 2017, is een complete aanpak van duurzaamheid die al onze betrokkenen erbij betrekt: van klanten tot medewerkers, inclusief onze leveranciers en onze lokale partners. Deze aanpak is gebaseerd op 5 pilaren:

  • Duurzame leefomgeving en mobiliteit uitvinden
  • Bevorderen van groei bij werknemers
  • Onze impact op het milieu beperken
  • Actie ondernemen in de gehele toeleveringsketen
  • Ondersteunen van de ontwikkeling van plaatselijke gemeenschappen

DUURZAME LEEFOMGEVING EN MOBILITEIT

Glas is voor het grootste deel samengesteld uit zand en water, en het is een grote uitdaging, zowel voor de constructiemarkt als de mobiliteitsmarkt, om het aandeel hergebruikte materialen in glasproductie te verhogen, teneinde deze natuurlijke bronnen te behouden. Maar wist u dat glas 100% hergebruikt kan worden, en dat een oneindig aantal keren? Op dit moment bestaat ons glas uit 30% kringloopglas – ons doel voor de komende jaren is om dit percentage te verhogen door de inzameling hiervan bij afbraak en renovatie van bestaande gebouwen te verbeteren en te faciliteren. 

BEVORDEREN VAN GROEI BIJ WERKNEMERS

Er werken >150.000 medewerkers bij Building Glass Europe. Als een verantwoordelijke werkgever is het onze taak om een veilige werkplek te bieden die ontwikkeling en welzijn van iedereen mogelijk maakt. We beschouwen de veiligheid van onze medewerkers als een prioriteit. We hebben ons percentage arbeidsongevallen in 10 jaar tijd al met meer dan 7% verlaagd en we zullen onze inspanningen in dit opzicht voortzetten. Bovendien hechten we veel waarde aan diversiteit in al zijn vormen (gender, sociaal etc.), omdat we geloven dat een bron van welvaart essentieel is voor prestaties, innovatie, maar ook een drijfveer voor betrokkenheid is. Het gemiddelde aantal dienstjaren bij is meer dan 13 jaar, wat een duidelijk teken is dat onze mensen tevreden zijn.

ONZE IMPACT OP HET MILIEU BEPERKEN

Onze koolstofvoetafdruk is het resultaat van energieverbruik op onze sites tot 60% en voor 40% als gevolg van verbranding van grondstoffen. Het betekent dat het nemen van maatregelen op onze productielocaties voor deze twee drijvers een echte prioriteit is om onze milieu-impact te verminderen. We richten ons op energie, CO2-uitstoot en waterverbruik. Veel initiatieven zijn al geïmplementeerd aangezien al onze glasfabrieken (ook wel floats genoemd) een milieucertificering hebben (ISO 14001). In de afgelopen 5 jaar hebben we onze CO2-uitstoot met 5% verlaagd, wat overeenkomt met 4.000 keer de wereld rond rijden met een glasvrachtwagen. We zullen onze inspanningen met name voortzetten door onze industriële processen te optimaliseren, door onze investeringen in efficiëntere apparatuur te handhaven, maar ook door het percentage hergebruikte materialen in ons glas te verhogen.

ACTIE ONDERNEMEN IN DE TOELEVERING

Veel deelnemers hebben interactie in de gehele toeleveringsketen en het is onze verantwoordelijkheid om de veiligheid en traceerbaarheid van ons glas te garanderen. Onze belangrijkste leveranciers hebben deze stap met ons gezet door ons verantwoorde inkoophandvest te ondertekenen. Naast de productiefase willen we onze impact op onze toeleveringsketen verminderen door te kiezen voor alternatieve transportmiddelen. Bijvoorbeeld, 15% van onze « inloaders » (speciale glastrailers) wordt gebruikt voor multitransport per spoor of over het water, in plaats van over de weg.

ONDERSTEUNEN VAN ONTWIKKELING

Rond onze locaties hebben we door onze activiteiten contact met diverse belanghebbenden, die invloed op ons hebben en door ons worden beïnvloed. Bij Saint-Gobain is het essentieel om gezamenlijk dezelfde richting in te bewegen om plaatselijke waarde te creëren. Onze stichting heeft tot dit moment 115 projecten ondersteund, met €73 miljoen voor de bouw en renovatie van duurzame woningen. Van kleine stroompjes tot grote rivieren, onze visie is om onze activiteiten te laten groeien en te differentiëren, en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te verbeteren en onze bijdrage aan het welzijn van mensen te vergroten. We hebben elf ambitieuze doelen gedefinieerd om onze aanpak te sturen. Deze zullen jaarlijks worden herzien om te zorgen voor continue verbetering.